Årsmøte 2021

Innkalling til Årsmøtet 2021

Ref  mail sendt til alle medlemmer  1.jan 2020

I henhold til vedtektene §3 så kalles det herved inn til ordinært årsmøte,
tirsdag 2.februar 2021 kl.1900 på Steinbruddet, Dr. Londons vei 5. Vi tar forbehold om korona
situasjonen. Hvis møtet ikke kan gjennomføres, skal vi foreta en avstemning på nett.
Årsmøtet gjennomføres med dagsorden i henhold til vedtektene.
Alle medlemmer kan komme med forslag til årsmøtet, men alle forslag skal være
styret i hende, skriftlig (epost er godkjent), senest 2 uker før Årsmøtet. Frist mandag 20.januar!

 

Til alle medlemmer:
Send gjerne forslag på kandidater til valgkomiteen, men sjekk først at vedkommende er villig til å stille
på valg. Forslag bør begrunnes.
Årsmøtedokumenter sendes ut på epost rett før møtet. Print ut og ta med selv.

Med hilsen
Sanela Begovic / for styret

Please follow and like us: