Endrede innleveringsfrister Årets Fotograf

I årets første runde gjorde vi en test med forhåndsvisning av konkurransebildene og avstemming via internett.

Teknisk sett fungerte det smertefritt og en samstemt forsamling synes det fungerte veldig godt. Derfor ble vi enige om å videreføre denne varianten av visning og avstemming. Det tar litt lengre tid og sette opp hver runde og vi trenger noen dager ekstra for at det skal bli tid nok for avstemmingen. Fram til nå har vi satt innleveringsfrist en uke før medlemsmøtet, men fra og med runde 2 legger vi på fem dager og ny frist blir fredag 1,5 uke før. Vi håper at vi da kan få satt opp visning- og avstemmingssidene i bedre tid før medlemsmøtet.

Datoene er oppdatert i kalenderen og på konkurransesiden her

Please follow and like us: