Årets Fotograf

ÅRETS FOTOGRAF 2018

Det høres jo skikkelig seriøst og alvorlig ut, men det er ment å være en uformell og morsom konkurranse for ALLE! Den skal inspirere til å gå ut og fotografere og bli bevisste på de bildene vi tar. Det skal vi gjøre ved å ha åpne diskusjoner og bildekritikk hver runde. Gjennomgangen og diskusjonene av bildene i etterkant av hver avsluttet runde, er noe av det aller viktigste vi gjør og er utrolig lærerikt, både for fotograf og betrakter. Det er morsomt å se at nivået blir høyere for hvert år og da gjør vi vel noe riktig?!

Det er fem runder i år, tre runder før sommeren og to runder etter. Alle fem rundene danner grunnlaget for å kåre årets klubbfotograf.

Temaene har ingen intensjon å være for vriene og komplekse. De skal appelere til de fleste og variere i ulike fotografiske retninger. Vi vil at ALLE skal kunne delta uansett fotografisk nivå.

NB!
ÅRETS KONKURRANSEBILDER SKAL IKKE VÆRE ELDRE ENN 1.JANUAR.2016

Runde 1: Mitt beste fargebilde fra 2017 (fritt motiv)
Innleveringsfrist: 2/1 - Visning: 9/1

Runde 2: Arkitektur
Innleveringsfrist: FREDAG 23/2 - Visning: TIRSDAG 6/3

Runde 3: Stillhet
Innleveringsfrist: FREDAG 27/4 - Visning: TIRSDAG 8/5

Runde 4: Kamera i bevegelse
Innleveringsfrist: FREDAG 24/8 - Visning: TIRSDAG 4/9

Runde 5: Frost
Innleveringsfrist: FREDAG 26/10 - Visning: TIRSDAG 6/11

TILBAKEBLIKK

Årets Fotograf 2017
Runde 1: Varme
Runde 2: Broen
Runde 3: Folk i Jobb
Runde 4: Igjennom

Årets Fotograf 2017, sammenlagt
MARGRET LENSHOW OFRIM
 

Årets Fotograf 2016
Runde 1: Landskap
Runde 2: Bevegelse
Runde 3: Vann
Runde 4: Høst

Årets Fotograf 2016, sammenlagt
CLAUS KVASNES


KONKURRANSEREGLER  -  “Årets Fotograf”
Reglene er revidert og ajour pr. desember 2017 - Oppdaterte punkter er skrevet med uthevet skrift

 1. Konkurransen
  1. "Årets Fotograf" er en uformell fotokonkurranse, der hensikten er å utfordre deltagerne med ulike fotografiske temaer.
  2. Konkurransen består av 5 runder, 3 runder før sommeren og 2 runder etter. Det er ca. 2 måneder mellom rundene.
  3. Konkurransedatoer, temaer og annen relevant informasjon annonseres foran hver konkurranse eller for en periode. Konkurransen følger kalenderåret.
  4. På julemøtet i desember kåres vinneren, som får ærestittelen "Årets Fotograf" for det året.
  5. Det er et absolutt krav at bildet skal være av nyere dato og ikke eldre enn 1.januar 2016.
 1. Deltagelse
  1. Kun klubbmedlemmer kan delta og med kun 1 bilde.
  2. Bildet kan ikke tidligere ha oppnådd høyere plassering 1,2 eller 3 i klubbkonkurranser.
 1. Konkurranseklasser
  1. Det konkurreres i en klasse, projeksjon (digital bildefil).
 1. Teknisk krav til digital bildefil
  1. Lengste side skal være 2400 piksler.
  2. Filformat skal være JPEG og maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.
  3. Bildet skal ha en bildetittel.
  4. Hvis temaet ikke så lett kan forståes ut av bildet, er det smart med en ledende tittel.
  5. Bildefilen skal bestå av authors navn og tittel. Eksempel: “ola-olsen_sommerfugl.jpg”
 1. Innlevering
  1. Bildet skal være innsendt før fristen som er angitt i konkurransen utløper.
  2. Bildet skal sendes på e-post til denne adressen: steinbruddetfoto@gmail.com
  3. E-posten skal ha tittel "Runde nr + [mnd/år]". Eksempel: "Runde 1 januar/2018"
  4. Bilder som er sendt inn etter tidsfristen eller ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat, størrelser eller merking diskvalifiseres.
 1. Bedømming
  1. Poenggivning gjøres under visningen av konkurransebildene på et medlemsmøte og på en særskilt stemmeseddel.
  2. Innsendte bilder kan legges ut på egen visningsside på internett hvor alle medlemmer kan se og foreta sin egen forhåndsvurdering. Dette annonseres spesielt.
  3. Bedømming kan også gjøres av inviterte fotografer, grupper eller fotoklubber.
  4. Innsending av stemmeseddel via e-post tillates kun dersom vedkommende IKKE kan komme på det aktuelle møtet hvor poenggivning gis. Stemmeseddelen vil merkes med navn. Hvis vedkommende allikevel kommer på møtet vil den innsendte stemmeseddelen makuleres før poengivningen starter.
  5. Hvis praktisk mulig kan det opprettes poenggivning via nettbasert system. Det skal annonseres i forkant.
 1. Poenggiving
  1. Poeng gis etter en egen veiledning for hvordan man skal plassere poengene.
  2. Spesielt viktig er kriteriene for å gi 1-ett poeng og 6-seks poeng. Sett deg godt inn i disse.
  3. Alle medlemmer, inkl. deltagere, kan stemme.
   Ditt eget bilde skal gis 3-TRE poeng og skal markeres på stemmeseddelen.
  4. Stemmesedler med feil avvises og makuleres uten varsel.
 1. Summering
  1. Antall poeng en fotograf har oppnådd i en runde = totalt oppnådde poeng delt på antall stemmer. Dette poengtallet akkumuleres for alle fire runder og danner den endelige poengsummen.
  2. Hvis to fotografer har samme poeng til slutt, skiller man dem ved den som har flest 1.plasser, 2.plasser osv.