Årets Fotograf

ÅRETS FOTOGRAF 2019

ÅRETS KONKURRANSEBILDER SKAL IKKE VÆRE ELDRE ENN 1.JANUAR.2017

NB! Unntak i runde 4.
Minimum ett, dersom to eller tre ulike opptak benyttes, skal være tatt etter 1.1.2017. Juryen kan kreve dokumentasjon og originalfilene som ligger til grunn.

Runde 1: Mitt beste sorthvitt bilde fra 2018 (fritt motiv)
Innleveringsfrist: onsdag 1.januar -
Visning: tirsdag 8.januar

Runde 2: “På T-banen”
Innleveringsfrist: fredag 22.mars
Visning: tirsdag 2.april

Runde 3: “Sett nedenfra”
Innleveringsfrist: fredag 24.mai
Visning: tirsdag 4.juni

Runde 4 og JUBILEUMSKONKURRANSE
Fritt motiv, men oppgaven skal løses med TRIPTYCH teknikk
Innleveringsfrist: fredag 20.september
Visning: ikke bestemt

Denne runden teller inn i Årets fotograf 2019, men juryeres eksternt og det blir separat premiering for Jubileumskonkurransen.

Runde 5: Portrett av MEG (en annerledes selfie)
Innleveringsfrist: fredag 25.oktober
Visning: tirsdag 5.november

Sammenlagt vinner og Årets Fotograf 2019, presenteres på julemøtet 3.desember.

Lykke til!

 

TILBAKEBLIKK

Årets Fotograf 2018
Runde 1: Mitt beste fargebilde fra 2017
Runde 2: Arkitektur
Runde 3: Stillhet
Runde 4: Kamera i bevegelse
Runde 5: Frost

Årets Fotograf 2018, sammenlagt
VIDAR SAMUELSEN


Årets Fotograf 2017
Runde 1: Varme
Runde 2: Broen
Runde 3: Folk i Jobb
Runde 4: Igjennom

Årets Fotograf 2017, sammenlagt
MARGRET LENSHOW OFRIM 


Årets Fotograf 2016
Runde 1: Landskap
Runde 2: Bevegelse
Runde 3: Vann
Runde 4: Høst

Årets Fotograf 2016, sammenlagt
CLAUS KVASNES


Årets Fotograf 2015
Årets Fotograf 2015, sammenlagt


Årets Fotograf 2014
Årets Fotograf 2014, sammenlagt


Årets Fotograf 2013
Årets Fotograf 2013, sammenlagt
VIDAR SAMUELSEN


KONKURRANSEREGLER  -  “Årets Fotograf”
Reglene er revidert og ajour pr. 9. januar 2019 - Oppdaterte punkter står med uthevet skrift

 1. Konkurransen
  1. "Årets Fotograf" er en uformell fotokonkurranse, der hensikten er å utfordre deltagerne med ulike fotografiske temaer.
  2. Konkurransen består av 5 runder, 3 runder før sommeren og 2 runder etter. Det er ca. 2 måneder mellom rundene.
  3. Konkurransedatoer, temaer og annen relevant informasjon annonseres foran hver konkurranse eller for en periode. Konkurransen følger kalenderåret.
  4. På julemøtet i desember kåres vinneren, som får ærestittelen "Årets Fotograf" for det året.
  5. Det er et absolutt krav at bildet skal være av nyere dato og ikke eldre enn 1.januar 2017.
   Unntak kan forekomme, men vil være beskrevet for den aktuelle runden.
 1. Deltagelse
  1. Kun klubbmedlemmer kan delta og med kun 1 bilde.
  2. Bildet kan ikke tidligere ha oppnådd høyere plassering 1,2 eller 3 i klubbkonkurranser.
 1. Konkurranseklasser
  1. Det konkurreres i en klasse, projeksjon (digital bildefil).
 1. Teknisk krav til digital bildefil
  1. Lengste side skal være 2400 piksler.
  2. Filformat skal være JPEG og maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.
  3. Bildet skal ha en bildetittel.
  4. Hvis temaet ikke så lett kan forståes ut av bildet, er det smart med en ledende tittel.
  5. Bildefilen skal bestå av fotografens navn og tittel.
   Format på filnavnet: “ola olsen - sommerfugl.jpg”
 1. Innlevering
  1. Bildet skal være innsendt før fristen som er angitt i konkurransen utløper.
  2. Bildet skal sendes på e-post til denne adressen: steinbruddetfoto@gmail.com
  3. E-posten skal ha tittel "Runde nr + [mnd/år]". Eksempel: "Runde 1 januar/2019"
  4. Bilder som er sendt inn etter tidsfristen eller ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat, størrelser eller merking diskvalifiseres.
 1. Bedømming
  1. Poenggivning gjøres under visningen av konkurransebildene på et medlemsmøte og på en særskilt stemmeseddel.
  2. Innsendte bilder kan legges ut på egen visningsside på internett hvor alle medlemmer kan se og foreta sin egen forhåndsvurdering. Dette annonseres spesielt.
  3. Bedømming kan også gjøres av inviterte fotografer, grupper eller fotoklubber.
  4. Innsending av stemmeseddel via e-post tillates kun dersom vedkommende IKKE kan komme på det aktuelle møtet hvor poenggivning gis. Stemmeseddelen vil merkes med navn. Hvis vedkommende allikevel kommer på møtet vil den innsendte stemmeseddelen makuleres før poengivningen starter.
  5. Hvis praktisk mulig kan det opprettes poenggivning via nettbasert system. Det skal annonseres i forkant.
 1. Poenggiving
  1. Poeng gis etter en egen veiledning for hvordan man skal plassere poengene.
  2. Spesielt viktig er kriteriene for å gi 1-ett poeng og 6-seks poeng. Sett deg godt inn i disse.
  3. Alle medlemmer, inkl. deltagere, kan stemme.
   Ditt eget bilde skal gis 3-TRE poeng og skal markeres på stemmeseddelen.
  4. Stemmesedler med feil avvises og makuleres uten varsel.
 1. Summering
  1. Antall poeng en fotograf har oppnådd i en runde = totalt oppnådde poeng delt på antall stemmer. Dette poengtallet akkumuleres for alle fire runder og danner den endelige poengsummen.
  2. Hvis to fotografer har samme poeng til slutt, skiller man dem ved den som har flest 1.plasser, 2.plasser osv.