NM i Foto vår 2016

Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, inviterer alle medlemmer til NM i Foto vår 2016, og vi håper at mange lar seg friste til å delta.

Sjekk ut denne siden.

På Foto Cafeen tirsdag 22.mars skal vi ta for oss dette temaet grundig siden det er første deltagelse for mange.

Innsendingsfristen er 15.april.

Her er vårens temaer (fra NSFFs infoside):

Tema: «Fritt motiv«

  • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
  • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
  • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
  • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)

Tema: ‘’Global Oppvarming’’ (inntil 3 enkeltbilder projeksjon)

Tema: «Natur» «(inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler «Natur»: Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA
Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc)

Tema: «Kreativt»(inntil 3 enkeltbilder projeksjon) 

Definisjon/regler «Kreativt«: bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle bilder må være tatt av autor.

 

Please follow and like us: