Photoshop Elements

Innføring og opplæring i Adobe Photoshop Elements

Hjelpesiden hos Adobe (engelsk)

Youtube: kanal for Photoshop Elements (mange versjoner – engelsk)