Forespørsel om medlemskap

Takk for at du har lyst å bli medlem hos oss! Vær oppmerksom på at utfylling av skjema ikke er noen garanti for at du blir tatt opp som medlem. Vi er en liten klubb som til tider kan ha ventelister. Vi vil derfor ta kontakt så raskt vi har gjennomgått din innmelding. 

[wp_eMember_registration]