Årets Fotograf

ÅRETS FOTOGRAF 2020

ÅRETS KONKURRANSEBILDER SKAL IKKE VÆRE ELDRE ENN 1.JANUAR.2018

 

Runde 1: Mitt beste fargebilde fra 2019 (fritt motiv)

 • Innleveringsfrist: 1.januar kl.1900
 • Stemmefrist: søndag 5.januar kl.1900
 • Visning: medlemsmøtet 7.januar

 

Runde 2: Forandring 

 • Innleveringsfrist: søndag 22.mars kl.1900
 • Stemmefrist: søndag 29.mars kl.1900
 • Visning: medlemsmøtet 31.mars

 

Runde 3: Kreativ natur

 • Innleveringsfrist: søndag 24.mai kl.1900
 • Stemmefrist: søndag 31.mai kl.1900
 • Visning: medlemsmøtet 2.juni

 

Runde 4: Action sport/el. aktivitet

 • Innleveringsfrist: søndag 23.august kl.1900
 • Stemmefrist: søndag 30.august kl.1900
 • Visning: medlemsmøtet 1.september

 

Runde 5: Inspirert av et maleri

 • Innleveringsfrist: søndag 25.oktober kl.1900
 • Stemmefrist: søndag 1.november kl.1900
 • Visning: medlemsmøtet 3.november

 

Sammenlagt vinner og Årets Fotograf 2020, presenteres på julemøtet tirsdag 1.desember.

Lykke til!

 

TILBAKEBLIKK

Årets Fotograf 2019
Runde 1: Mitt beste sort/hvittbilde fra 2018
Runde 2: På t-banen
Runde 3: Sett nedenfra
Runde 4: Triptych
Runde 5: En annerledes selfie

Årets Fotograf 2019, sammenlagt
VIDAR SAMUELSEN


Årets Fotograf 2018
Runde 1: Mitt beste fargebilde fra 2017
Runde 2: Arkitektur
Runde 3: Stillhet
Runde 4: Kamera i bevegelse
Runde 5: Frost

Årets Fotograf 2018, sammenlagt
VIDAR SAMUELSEN


Årets Fotograf 2017
Runde 1: Varme
Runde 2: Broen
Runde 3: Folk i Jobb
Runde 4: Igjennom

Årets Fotograf 2017, sammenlagt
MARGRET LENSHOW OFRIM 


Årets Fotograf 2016
Runde 1: Landskap
Runde 2: Bevegelse
Runde 3: Vann
Runde 4: Høst

Årets Fotograf 2016, sammenlagt
CLAUS KVASNES


Årets Fotograf 2015
Årets Fotograf 2015, sammenlagt


Årets Fotograf 2014
Årets Fotograf 2014, sammenlagt


Årets Fotograf 2013
Årets Fotograf 2013, sammenlagt
VIDAR SAMUELSEN


KONKURRANSEREGLER  -  “Årets Fotograf”
Reglene er revidert og ajour pr.  5.januar 2020 - Oppdaterte punkter står med uthevet skrift

 1. Konkurransen
  1. "Årets Fotograf" er en uformell fotokonkurranse, der hensikten er å utfordre deltagerne med ulike fotografiske temaer.
  2. Konkurransen består av 5 runder, 3 runder før sommeren og 2 runder etter. Det er ca. 2 måneder mellom rundene.
  3. Konkurransedatoer, temaer og annen relevant informasjon annonseres foran hver konkurranse eller for en periode. Konkurransen følger kalenderåret.
  4. På julemøtet i desember kåres vinneren, som får ærestittelen "Årets Fotograf" for det året.
  5. Det er et absolutt krav at bildet skal være av nyere dato og ikke eldre enn 1.januar 2017.
   Unntak kan forekomme, men vil være beskrevet for den aktuelle runden.
 1. Deltagelse
  1. Kun klubbmedlemmer kan delta og med kun 1 bilde.
  2. Bildet kan ikke tidligere ha oppnådd høyere plassering 1,2 eller 3 i klubbkonkurranser.
 1. Konkurranseklasser
  1. Det konkurreres i en klasse, projeksjon (digital bildefil).
 1. Teknisk krav til digital bildefil
  1. Lengste side skal være 2400 piksler.
  2. Filformat skal være JPEG og maksimal størrelse på bildefilen er 3 MB.
  3. Bildet skal ha en bildetittel.
   (Hvis temaet ikke så lett kan forståes ut av bildet, er det smart med en ledende tittel).
  4. Bildefilen skal ha rett navn og bestå av fotografens fornavn og etternavn + bildetittel
   og med bindestrek og mellomrom i mellom.
   Format på filnavnet: “ola olsen - sommerfugl.jpg”
 1. Innlevering
  1. Bildet skal være innsendt før fristen som er angitt i konkurransen utløper.
  2. Bildet skal sendes på e-post til denne adressen: steinbruddetfoto@gmail.com
  3. E-posten skal ha tittel "Runde nr + [mnd/år]". Eksempel: "Runde 1 januar/2019"
  4. Bilder som er sendt inn etter tidsfristen eller ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat, størrelser eller merking diskvalifiseres.
 1. Bedømming
  1. Poenggivning gjøres under visningen av konkurransebildene på et medlemsmøte og på en særskilt stemmeseddel.
  2. Innsendte bilder kan legges ut på egen visningsside på internett hvor alle medlemmer kan se og foreta sin egen forhåndsvurdering. Dette annonseres spesielt.
  3. Bedømming kan også gjøres av inviterte fotografer, grupper eller fotoklubber.
  4. Innsending av stemmeseddel via e-post tillates kun dersom vedkommende IKKE kan komme på det aktuelle møtet hvor poenggivning gis. Stemmeseddelen vil merkes med navn. Hvis vedkommende allikevel kommer på møtet vil den innsendte stemmeseddelen makuleres før poengivningen starter.
  5. Hvis praktisk mulig kan det opprettes poenggivning via nettbasert system. Det skal annonseres i forkant.
 1. Poenggiving
  1. Poeng gis etter en egen veiledning for hvordan man skal plassere poengene.
  2. Spesielt viktig er kriteriene for å gi 0-null poeng og 10-ti poeng. Sett deg godt inn i disse.
  3. Alle medlemmer, inkl. deltagere, kan stemme.
   Ditt eget bilde skal gis 5-fem poeng og skal markeres på stemmeseddelen.
  4. Stemmesedler med feil avvises og makuleres uten varsel.
 1. Summering
  1. Antall poeng en fotograf har oppnådd i en runde = totalt oppnådde poeng delt på antall stemmer. Dette poengtallet akkumuleres for alle fire runder og danner den endelige poengsummen.
  2. Hvis to fotografer har samme poeng til slutt, skiller man dem ved den som har flest 1.plasser, 2.plasser osv.
 2. Bruk av konkurransebilder

Klubben forebeholder seg retten til vederlagsfritt benytte innleverte bilder fritt på klubbens nettside og andre tilknyttede sosiale medier, omtale av konkurransen i andre medier og i forbindelse med promotering av klubben under arrangement.
Fotografen krediteres med navn.