Regler Årets Fotograf

Regler for deltagelse i den interne klubbkonkurransen «Årets Fotograf»

1. Konkurransen

 • «Årets Fotograf» er en uformell fotokonkurranse, der hensikten er å utfordre deltagerne med ulike fotografiske temaer.
 • Konkurransen består av 4 runder, 2 runder hvert halv år, og ca. 2 måneder mellom rundene.
 • Konkurransedatoer, temaer og annen relevant informasjon annonseres foran hver konkurranse eller for en periode. Konkurransen følger kalenderåret.
 • På julemøtet i desember kåres vinneren som får ærestittelen «Årets Fotograf» for det året.
 • Det er ingen krav til når bildet skal være tatt hvis det ikke spesifikt er angitt i temaet.
 • Vi oppfordrer dog til å ta nye bilder til deltagelsen.

2. Deltagelse

 • Kun klubbmedlemmer kan delta og med kun 1 bilde.
 • Bildet kan ikke tidligere ha oppnådd høyere plassering i klubbkonkurranser enn 3.plass.

3. Konkurranseklasser

 • Det konkurreres i en klasse, projeksjon (digital bildefil).

4. Teknisk krav til digital bildefil

 • Lengste side skal være minimum 1200 piksler.
 • Filformat skal være JPEG og maksimal størrelse på bildefilen er 5 MB.
 • Bildet skal ha en bildetittel.
  Hvis temaet ikke så lett kan forståes ut av bildet, er det smart med en ledende tittel.
 • Bildefilen skal bestå av autors navn og tittel. Eksempel: “ola-olsen_sommerfugl.jpg”

5. Innlevering

 • Bildet skal være innsendt før fristen som er angitt i konkurransen utløper.
 • Bildet skal sendes på e-post til denne adressen: steinbruddetfoto@gmail.com
 • E-posten skal ha tittel «Runde nr + [mnd/år]». Eksempel: «Runde 1 april/2016»
 • Bilder som er sendt inn etter tidsfristen eller ikke tilfredsstiller de tekniske kravene til bildeformat, størrelser eller merking diskvalifiseres.

6. Bedømming

 • Bedømming gjøres under visningen av konkurransebildene på medlemsmøtet på egne skjemaer.
 • Innsendte bilder kan legges ut på egen visningsside på internett hvor alle medlemmer
  kan se og foreta sin egen forhåndsvurdering. Dette annonseres spesielt.
 • Bedømming kan også gjøres av inviterte fotografer, grupper eller fotoklubber.
 • Innsending av poenglister via e-post godtas ikke.

7. Poenggiving

 • Poeng gis etter en egen veiledning for hvordan man skal plassere poengene. Se neste side.
  Spesielt viktig er kriteriene for å gi 1-ett poeng og 6-seks poeng. Sett deg godt inn i disse.
 • Både medlemmer og deltagere kan stemme, men eget bilde skal gis 3-TRE poeng.
 • Poenglister med feil avvises og makuleres.

8. Summering

Antall poeng en fotograf har oppnådd i en runde = totalt oppnådde poeng delt på antall stemmer.
Dette poengtallet akkumuleres for alle fire runder og danner den endelige poengsummen.
Hvis to fotografer har samme poeng til slutt, teller den som har flest 1.plasser, 2.plasser osv.